Koncept
Saxo Bank-SunGard deltager i professionelle cykell�b over det meste af verden. Dette afspejles i vores samarbejde med sponsorerne. Mange af vore sponsorer udnytter dette p� de internationale markeder, mens andre fokuserer p� deres nationale marked med stor effekt.

Der er stor international mediebev�genhed omkring Saxo Bank-SunGard, hvilket giver vore sponsorer megen eksponering i TV, aviser, magasiner, mv. p� de forskellige markeder. Den store eksponering udnyttes til at styrke sponsorernes brand og �ge kendskabet til virksomhederne. Dertil arbejder vore sponsorer aktivt med at udnytte koblingen til Saxo Bank-SunGard's v�rdier for derigennem at udvikle deres brands.

I samarbejde med vore sponsorer gennemf�res s�vel mindre som st�rre VIP-events, enten for kunder eller virksomhedens medarbejdere. I l�bet af de sidste �r har vore sponsorer med stor succes udnyttet disse muligheder til skabe netv�rk og til at styrke relationerne til deres v�sentligste m�lgrupper og beslutningstagere.

Saxo Bank-SunGard tilbyder vore sponsorer unikke VIP-events i s�vel Danmark som internationalt. Der kan gennemf�res VIP-events for executive managers, grupper eller f� udvalgte personer. Vi tilrettel�gger hospitality programmer, s�ledes at g�sterne altid sikres en oplevelse for livet.

Skulle du have brug for yderligere information vedr�rende Saxo Bank-SunGard sponsorater eller kommercielle partnerskaber, s� kontakt venligst Riis Cycling [Klik her]. 


� 2011 Riis Cycling A/S - Firskovvej 36 - DK-2800 Kgs. Lyngby Fax +45 9716 8480 - CVR: 20300345 - Kontakt Riis Cycling    
Alle billeder � tdwsport.com